ECO Generació, consultoria i instal·lacions d'energies netes

Les energies

Per què energia solar?

Aquest tipus d’energia aprofita l’energia solar tèrmica gràcies a l’energia calorífica que prové de la radiació solar, i a l’energia fotovoltaica, que es basa a transformar directament l’energia solar en elèctrica. A continuació, a través de semiconductors es tradueix tota aquesta energia en electricitat.

 • Genera un gran estalvi, ja que aquests tipus d’instal·lacions aprofiten l’energia gratuïta del sol i proporcionen electricitat. D’aquesta manera, es bloqueja un percentatge de la factura de l’electricitat i fa que recuperis la inversió en aproximadament 6 o 7 anys sense cap ajuda del Govern.
 • Els sistemes solars fotovoltaics obtenen energia pura i neta. Per tant, no emeten gasos d’efecte hivernacle i redueixen la gran dependència dels combustibles fòssils.
 • Una casa amb panells solars instal·lats, té molt més valor per a vendre o llogar que una sense, ja que això es tradueix en menors costos d’electricitat.
 • Instal·lar aquest tipus d’energia compta amb subvencions per part del govern.

O energia eòlica?

L’energia eòlica és l’energia cinètica contenida pel vent, que permet la transformació del moviment del vent en electricitat, gràcies als aerogeneradors. La instal·lació d’un aerogenerador en una regió ventosa permet produir electricitat per a un habitatge aïllat, per a bombar aigua o per a qualsevol altra aplicació en què es necessiti electricitat.

 • És una font d’energia segura i neta i no emet gasos d’efecte hivernacle.
 • L’energia eòlica avui en dia és més barata i rendible en comparació a una central nuclear, per exemple.
 • És molt comú combinar aquest tipus d’energia amb la solar, ja que les condicions meteorològiques solen ser complementàries.
 • Està subvencionada pel govern.

I la biomassa?

S’entén com a biomassa tota la matèria orgànica susceptible de ser utilitzada com a font d’energia. L’origen pot ser animal, vegetal o pot obtenir-se També de manera natural o a través de transformacions artificials. Aquesta matèria es converteix en energia gràcies a l’aplicació de diversos processos químics.

 • Les calderes de biomassa són ideals per a substituir per les de combustibles fòssils existents, especialment en ubicacions rurals o fora de la xarxa.
 • La biomassa és l’única font d’energia que aporta un balanç de CO2 favorable (sempre que l’obtenció de la biomassa sigui d’una forma renovable i sostenible). Això és degut al fet que el consum d’aquesta és més lent que la capacitat de la Terra de regenerar-lo.
 • Està subvencionada pel govern.

Coneixeu l’Aerotèrmia?

 • L’aerotèrmia permet tenir calefacció, refrigeració i aigua calenta en llars o empreses reduint notablement les factures de la llum i gas. L’aerotèrmia treu profit de l’energia continguda a l’aire que ens envolta per tal d’utilitzar-la per a diferents finalitats. Gràcies al fet que l’energia que conté l’aire de manera natural, en forma de temperatura, és disponible i virtualment inesgotable, ja que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per l’energia del sol), es pot considerar l’aerotèrmia com una energia renovable. Utilitzant aquesta energia s’aconsegueix produir calor i aigua calenta de manera menys contaminant, ja que no cal utilitzar combustibles fòssil.

Punts de recàrrega de VE a casa

Gaudir de la comoditat de recarregar a casa teva sense la necessitat de dependre de la disponibilitat dels carregadors públics és un luxe. Els punts de recàrrega són fàcils d’utilitzar i et permeten sortir a la carretera amb la càrrega completa en tot moment.

 • Els vehicles elèctrics redueixen les emissions de CO2 i per tant contribueixen a frenar el canvi climàtic.
 • Amb un cotxe elèctric pots gaudir de diverses subvencions.